ลงทะเบียนรายงานตัว อบรมการเขียนโปรแกรมขั้นสูง

 


รายการหลักสูตรที่เสนอจัดอบรม

ลำดับที่

ศูนย์ฝึกอบรม : โรงเรียน

หลักสูตร

วันที่่อบรม

ส่วนกลางรับทราบ

ไฟล์รายงาน
หลังการอบรม

395

11310901 : พุทไธสง
อ.
พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เขต 4

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอุไรรัตน์ อุดม
โทร :
087-0515706  Email : urai_th3@hotmail.com,urairatudom@gmail.com

9 /8 /2555 - 11 /8 /2555

11310901-6.doc.docx
11/12/2012 11:10:32 AM

389

10490201 : คำสร้อยพิทยาสรรค์
อ.
นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เขต

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางวนาพรรณ ผิวบาง
โทร :
085-4655029  Email : mama-gie@hotmail.com

30 /10 /2555 - 31 /10 /2555

-

388

10490201 : คำสร้อยพิทยาสรรค์
อ.
นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เขต

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางวนาพรรณ ผิวบาง
โทร :
085-4655029  Email : mama-gie@hotmail.com

30 /10 /2555 - 31 /10 /2555

-

380

08520601 : แจ้ห่มวิทยา
อ.
แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขต 3

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางถวิล มิ่งสมร
โทร :
0821867979  Email : kulaya_2012@hotmail.c0m

6 /9 /2555 - 7 /9 /2555

08520601
11/15/2012 1:17:22 PM

376

08580301 : ปายวิทยาคาร
อ.
ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางประณยา ศุภราภรณ์
โทร :
08632881604  Email : Psuparaporn

3 /9 /2555 - 4 /9 /2555

-

374

08560201 : จุนวิทยาคม
อ.
จุน จ.พะเยา เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางจันทร์แจ่ม พงษ์พันธฺุ์์ุ์ชัชวาล
โทร :
054-459238  Email : maewthai52@windowslive.com

18 /7 /2555 - 19 /7 /2555

-

373

05720501 : ศรีประจันต์ (เมธีประมุข)
อ.
ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรวงพร เลิศปฏิภานพงษ์
โทร :
0811905989  Email : rp_mt@hotmail.com

11 /9 /2555 - 12 /9 /2555

-

372

09430301 : บึงกาฬ
อ.
บึงกาฬ จ.หนองคาย เขต 3

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสมพิศ ผลจันทร์
โทร :
0817292796  Email : sompid_2011@hotmail.co.th

15 /9 /2555 - 16 /9 /2555

-

371

06170501 : ท่าช้างวิทยาคาร
อ.
ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์
โทร :
0817512670  Email : rapatsitt@hotmail.com

7 /9 /2555 - 9 /9 /2555

-

367

11360201 : บ้านเขว้าวิทยายน
อ.
บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายทองล้วน อุดมแก้ว
โทร :
089-7198479  Email :

31 /8 /2555 - 1 /9 /2555

-

365

01120401 : บางบัวทอง
อ.
บางบัวทอง จ.นนทบุรี เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางกลิ่นอุบล วินิจผล
โทร :
0892232032  Email : kinubon@hotmail.com

27 /8 /2555 - 29 /8 /2555

-

362

03930501 : ควนขนุน
อ.
ควนขนุน จ.พัทลุง เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางปราณี อักษรนิตย์
โทร :
0862930168  Email : pranee086@gmail.com

23 /8 /2555 - 25 /8 /2555

-

360

03060301 : ยางอู้มวิทยาคาร
อ.
ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายสุพรรณ ทำแนบ
โทร :
0874272443  Email : supan54@gmail.com

30 /8 /2555 - 1 /9 /2555

-

359

09401401 : แวงน้อยศึกษา
อ.
แวงน้อย จ.ขอนแก่น เขต 3

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายไพจิต ไพศรี
โทร :
0896176015  Email : paijit_paisri@hotmail.com

30 /8 /2555 - 31 /8 /2555

-

358

09401701 : มัญจาศึกษา
อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางปนัดดา นามวิจิตร
โทร :
089-7102031  Email : panadda2512@hotmail.com

13 /9 /2555 - 14 /9 /2555

09401701-4.doc
3/28/2013 1:17:02 PM

357

10370601 : หัวตะพานวิทยาคม
อ.
หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เขต

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางเกษร พลหาญ
โทร :
0850288240  Email : p-2500@hotmail.com

20 /8 /2555 - 22 /8 /2555

APAIMANEE.exe
11/2/2012 4:07:38 PM

356

07530301 : ท่าปลาประชาอุทิศ
อ.
ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เขต 2

1. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางเดือนเพ็ญ วังคะฮาด
โทร :
0872111858  Email : kwun_2468@hotmail.com

29 /8 /2555 - 30 /8 /2555

07530301-1.DOC.docx
9/3/2012 3:29:40 PM

355

09410301 : หนองวัวซอพิทยาคม
อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสกุลรัตน์ อยู่ยง
โทร :
 Email :

27 /8 /2555 - 28 /8 /2555

-

354

25500751 : สุราษฎร์ธานี 2
อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางคนองนิจ มากขุนทด
โทร :
0873812344  Email : khanongnit@hotmail.com

30 /8 /2555 - 1 /9 /2555

-

352

09430601 : โซ่พิสัยพิทยาคม
อ.
โซ่พิสัย จ.หนองคาย เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวดวงจันทร์ นามแสง
โทร :
042485055  Email : kamura_01@gmail.com

25 /8 /2555 - 26 /8 /2555

-

351

07630401 : แม่ระมาดวิทยาคม
อ.
แม่ระมาด จ.ตาก เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสกาวรัตน์ พินิจการ
โทร :
0840797168  Email : orathy@hotmail.com

16 /8 /2555 - 18 /8 /2555

-

350

04850102 : สตรีระนอง
อ.
เมืองระนอง จ.ระนอง เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางพรพิมล คำนวณศิลป์
โทร :
0897293511  Email : pccomranong123@gmail.com

28 /8 /2555 - 29 /8 /2555

-

349

09402001 : ภูผาม่าน
อ.
ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เขต 5

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางปัญจา พลธิรักษา
โทร :
0801831652  Email : panjama_pan@hotmail.co.th

30 /8 /2555 - 31 /8 /2555

-

348

10450901 : หนองพอกวิทยา
อ.
หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เขต 3

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัย วิลัยหอม
โทร :
0817666429  Email : uthaiwilai@gmail.com

20 /8 /2555 - 22 /8 /2555

-

347

02910401 : ท่าแพผดุงวิทย์
อ.
ท่าแพ จ.สตูล เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุนีรัตน์ สุวรรขำ
โทร :
083-1959904  Email : sk2.53@hotmail.com

3 /9 /2555 - 5 /9 /2555

-

346

09410601 : หนองหานวิทยา
อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี เขต 3

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจิรภา อัมฤตานนท์
โทร :
042-261184  Email : nop1999@gmailcom

15 /8 /2555 - 17 /8 /2555

-

345

10370601 : หัวตะพานวิทยาคม
อ.
หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เขต

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางเกษร พลหาญ
โทร :
085-0288240  Email : p-2500@hotmail.com

20 /8 /2555 - 22 /8 /2555

โครงการอบรมภาษาไทยในฝัน 55.doc
8/20/2012 3:51:26 PM

344

04920801 : สวัสดิ์รัตนาภิมุข
อ.
นาโยง จ.ตรัง เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางปิยะวรรณ บุญพัฒนานนท์
โทร :
0831034698  Email :

6 /9 /2555 - 7 /9 /2555

04920801-6.doc
10/31/2012 2:56:57 PM

343

08501101 : พร้าววิทยาคม
อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่ เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางธนวรรณ มหายศ
โทร :
0861140776  Email : tanawan_pk@hotmail.com

14 /8 /2555 - 14 /8 /2555

-

342

08550401 : นาน้อย
อ.
นาน้อย จ.น่าน เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปัทมา ปิยศทิพย์
โทร :
0895594363  Email : p_pat49@hotmail.com

8 /8 /2555 - 9 /8 /2555

-

341

09470103 : สกลนครพัฒนศึกษา
อ.
เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางระวิวรรณ์ พฤกษติกุล
โทร :
081-3696050  Email : rawiwana1@hotmail.com

23 /7 /2555 - 24 /7 /2555

09470103-6.docx
9/2/2012 12:25:30 PM

340

05710301 : บ่อพลอยรัชดาภิเษก
อ.
บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เขต 4

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางอรุณศรี บงกชโสภิต
โทร :
0822995548  Email : ิboployschool@gmail.com

16 /8 /2555 - 18 /8 /2555

05710301-4.doc.docx
8/28/2012 3:09:19 PM

339

05770201 : กุยบุรีวิทยา
อ.
กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววรรณวดี ทองทวี
โทร :
0806520432  Email : wanwadee_tongta@hotmail.co.th

17 /8 /2555 - 19 /8 /2555

-

338

00102502 : วิมุตยารามพิทยากร
อ.
เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร เขต 3

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : น.ส. สุนทรีภรณ์ สกุลหงส์โสภณ
โทร :
0815555371  Email :

23 /8 /2555 - 24 /8 /2555

-

337

11310801 : บ้านกรวดวิทยาคาร
อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางพรทิพย์ ตั้งพงษ์
โทร :
0813903123  Email : kanin_prontip@hotmail.com

9 /8 /2555 - 11 /8 /2555

-

336

03860801 : ทุ่งตะโกวิทยา
อ.
ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสุวนีย์ ทิพย์โพธิ์
โทร :
0819680081  Email : ati9482@gmail.com

24 /8 /2555 - 25 /8 /2555

03860801-6.doc
10/10/2012 1:31:13 PM

335

03860801 : ทุ่งตะโกวิทยา
อ.
ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสุวนีย์ ทิพย์โพธิ์
โทร :
0819680081  Email : ati9482@gmail.com

16 /8 /2555 - 18 /8 /2555

ปกรายงานผลการดำเนินงาน.docx
10/10/2012 1:33:10 PM

334

04810201 : พนมเบญจา
อ.
เขาพนม จ.กระบี่ เขต

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นายนพพร กาญจนะประยูร
โทร :
0895894154  Email :

9 /8 /2555 - 11 /8 /2555

04810201-3.docx
12/18/2012 8:59:52 AM

333

00103801 : ลาดปลาเค้าพิทยาคม
อ.
เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางศิริกุล นพรัตน์
โทร :
0897662878  Email : sirikun_nu@hotmail.com

7 /8 /2555 - 9 /8 /2555

-

332

25500180 : สารภีพิทยาคม
อ.
สารภี จ.เชียงใหม่ เขต 4

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายอำนวย ใจเกรียงไกร
โทร :
0897574298  Email : amnuay.jai@gmail.com

10 /8 /2555 - 11 /8 /2555

25500180-4.doc
9/27/2012 3:42:04 PM

330

06141301 : บางซ้ายวิทยา
อ.
บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เขต

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นายจิรศักดิ์ กนกอุดม
โทร :
089-7981327  Email : jirakanok.bangsaiy@hotmail.com

9 /8 /2555 - 11 /8 /2555

31042306-1.xls
8/21/2012 10:03:09 AM

329

05700503 : กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
อ.
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปัญจวรรณ ตั้งวิรุฬห์
โทร :
0818585725  Email : ky@krabyai2.net

22 /8 /2555 - 24 /8 /2555

-

328

02960801 : เวียงสุวรรณวิทยาคม
อ.
แว้ง จ.นราธิวาส เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางเปาสีเยาะ เกียรติอนุรักษ์
โทร :
0898767639  Email : paosiyoh@hotmail.com

23 /8 /2555 - 25 /8 /2555

-

327

11361101 : บ้านแท่นวิทยา
อ.
บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางวิราวัฒน์ ประชามอญ
โทร :
0844280173  Email : wirawat6@gmail.com

1 /9 /2555 - 2 /9 /2555

-

326

12240401 : บางปะกง(บวรวิทยายน)
อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววิยดาภรณ์ เสมานิตย์
โทร :
08-1435-2494  Email : viviyada@hotmail.co.th

16 /8 /2555 - 17 /8 /2555

1224041-6(1).pdf
9/7/2012 9:55:24 AM

325

01730302 : ภัทรญาณวิทยา
อ.
นครชัยศรี จ.นครปฐม เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางรัชณี เนาวรัตน์
โทร :
0839738930  Email : ratchaneepy101@gmail.com

16 /7 /2555 - 18 /7 /2555

-

324

12240401 : บางปะกง(บวรวิทยายน)
อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววิยดาภรณ์ เสมานิตย์
โทร :
08-1435-2494  Email : viviyada@hotmail.co.th

17 /8 /2555 - 18 /8 /2555

-

322

10440701 : นาเชือกพิทยาสรรค์
อ.
นาเชือก จ.มหาสารคาม เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสุทิน สุทธิเจริญ
โทร :
086-229-58-68  Email : su.tin111@hotmail.com

30 /7 /2555 - 1 /8 /2555

-

321

02960801 : เวียงสุวรรณวิทยาคม
อ.
แว้ง จ.นราธิวาส เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางเปาสีเยาะ เกียรติอนุรักษ์
โทร :
0898767639  Email : paosiyoh@hotmail.com

2 /8 /2555 - 4 /8 /2555

-

320

07600105 : พระบางวิทยา
อ.
เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นายสุทัศน์ อยู่รอด
โทร :
0816363255  Email : suthat02@hotmail.co.th

14 /7 /2555 - 15 /7 /2555

-

319

11331901 : เบญจลักษ์พิทยา
อ.
เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เขต 4

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสมจิต พ่วงจีน
โทร :
089-6257844  Email : piyaporn_ha@hotmail.com

5 /9 /2555 - 7 /9 /2555

สรุปแบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาไทยกับ IT.docx
12/11/2012 3:18:19 PM

318

11320801 : สนมวิทยาคาร
อ.
สนม จ.สุรินทร์ เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นายนนธยา หาญมานพ
โทร :
08-9584-2234  Email : naynon@hotmail.com

9 /8 /2555 - 11 /8 /2555

-

317

07640301 : คีรีมาศพิทยาคม
อ.
คีรีมาศ จ.สุโขทัย เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายเฉลิมพล คนตรง
โทร :
0897228398  Email : teacherlerm@hotmail.com

31 /7 /2555 - 2 /8 /2555

07640301-4.doc
10/2/2012 2:19:22 AM

314

25500262 : สีดาวิทยา
อ.
สีดา จ.นครราชสีมา เขต 6

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นายณัฏฐกิตติ์ จิตต์วิริยกานต์
โทร :
0804708065  Email : nutt_kk@windowslive.com

19 /7 /2555 - 21 /7 /2555

-

312

11320401 : จอมพระประชาสรรค์
อ.
จอมพระ จ.สุรินทร์ เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจิตใส จินดาศรี
โทร :
0872520552  Email : jitsaijin@gmail.com

9 /8 /2555 - 11 /8 /2555

11320401-6.pdf
8/18/2012 12:53:29 PM

311

01110304 : บางแก้วประชาสรรค์
อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์ มุสิกทอง
โทร :
-  Email : -

30 /7 /2555 - 1 /8 /2555

01110304-4.docx
8/31/2012 2:13:47 PM

310

10480801 : สหราษฎร์รังสฤษดิ์
อ.
ศรีสงคราม จ.นครพนม เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางพจนีย์ จังตระกูล
โทร :
08-9618-9321  Email : Kunkru_potto@hotmail.com

16 /8 /2555 - 17 /8 /2555

แบบรายงานการอบรม 10480801-4.docx
8/22/2012 2:50:25 PM

309

04820101 : ดีบุกพังงาวิทยายน
อ.
เมืองพังงา จ.พังงา เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางดวงกมล เพ็ชรพรหม
โทร :
0817280295  Email : pedoung@gmail.com

17 /8 /2555 - 19 /8 /2555

-

308

07601101 : ลาดยาววิทยาคม
อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางนิตยา น้อยพินิจ
โทร :
08-6204-9989  Email : krunitt@hotmail.com

14 /7 /2555 - 15 /7 /2555

07601101-6.pdf
8/15/2012 2:47:14 PM

307

06610103 : พุทธมงคลวิทยา
อ.
เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางจิราภรณ์ จงเกษกรณ์
โทร :
0819727308  Email : jiraporn2500@gmail.com

14 /7 /2555 - 15 /7 /2555

06610103-6 (3).docx
10/11/2012 11:14:03 PM

306

07660801 : เขาทรายทับคล้อพิทยา
อ.
ทับคล้อ จ.พิจิตร เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นายศักดิ์ แก้วสารพัดนึก
โทร :
0841523283  Email : praphun_55@hotmail.com

14 /7 /2555 - 15 /7 /2555

-

305

12210501 : บ้านค่าย
อ.
บ้านค่าย จ.ระยอง เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสันทนี อิทธิพงษ์
โทร :
089-6025520  Email : santhanee2499@hotmail.com

11 /7 /2555 - 13 /7 /2555

-

304

06150601 : วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
อ.
วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เขต

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : ครูพัชรินทร์ พึ่งเนตร
โทร :
โทร : 0844219260  Email : Email : patcharin_dang@hotmail.com

16 /6 /2555 - 18 /6 /2555

06150601-5.docx
8/16/2012 3:40:58 PM

303

25500582 : ท่าวุ้งวิทยาคาร
อ.
ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางดารา วิชัยพาณิชย์
โทร :
089-4145874  Email : darawichai@hotmail.com

19 /7 /2555 - 21 /7 /2555

255005854.doc
7/23/2012 12:12:07 PM

302

12270401 : วังน้ำเย็นวิทยาคม
อ.
วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.บำเพ็ญ วงษ์แก้ว
โทร :
0861427565  Email : bumpen_s@hotmail.com

30 /6 /2555 - 2 /7 /2555

12270401-5.doc
7/24/2012 10:37:10 PM

300

25500864 : ศรีปทุมพิทยาคาร
อ.
เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจุฑามาศ ธานี
โทร :
0818844086  Email : jutamas.tanee@gmail.com

9 /6 /2555 - 16 /6 /2555

หลักสูตรที่ 4 ภาษาไทยกับ IT.docx
5/25/2012 1:42:50 PM

299

05750301 : อัมพวันวิทยาลัย
อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นันภกา ดำรงคุณาวุฒิ
โทร :
0813411115  Email : ndumrongkunawut4@gmail.com

9 /6 /2555 - 28 /7 /2555

05750301-4.doc
7/9/2012 9:58:48 PM

298

10342101 : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
อ.
โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เขต 2

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางลำใย คนฉลาด
โทร :
088 - 1203668  Email : lumyai_posai@hotmail.com

15 /8 /2554 - 17 /8 /2554

-

297

08580301 : ปายวิทยาคาร
อ.
ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางประณยา ศุภราภรณ์
โทร :
0861881604  Email : psuparaporn@gmail.com

21 /7 /2554 - 23 /7 /2554

-

294

03060301 : ยางอู้มวิทยาคาร
อ.
ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายสุพรรณ ทำแนบ
โทร :
0874272443  Email : supan54@gmail.com

22 /8 /2554 - 24 /8 /2554

-

293

03060301 : ยางอู้มวิทยาคาร
อ.
ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายสุพรรณ ทำแนบ
โทร :
0874272443  Email : supan54@gmail.com

22 /8 /2554 - 24 /8 /2554

-

292

03060301 : ยางอู้มวิทยาคาร
อ.
ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายสุพรรณ ทำแนบ
โทร :
0874272443  Email : supan54@gmail.com

22 /8 /2554 - 24 /8 /2554

-

291

03060301 : ยางอู้มวิทยาคาร
อ.
ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ :
โทร :
 Email :

22 /8 /2554 - 24 /8 /2553

-

290

03060301 : ยางอู้มวิทยาคาร
อ.
ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เขต 2

1. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นายสุพรรณ ทำแนบ
โทร :
0874272443  Email : supan54@gmail.com

1 /1 /2553 - 1 /1 /2553

-

287

07530301 : ท่าปลาประชาอุทิศ
อ.
ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เขต 2

1. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน
ผู้รับผิดชอบ :
โทร :
 Email :

1 /1 /2553 - 1 /1 /2553

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน.docx
9/3/2012 3:23:47 PM

286

10370601 : หัวตะพานวิทยาคม
อ.
หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เขต

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางเกษร พลหาญ
โทร :
045469506  Email : peeputa_25@hotmail.com

18 /8 /2554 - 20 /8 /2554

-

285

07530301 : ท่าปลาประชาอุทิศ
อ.
ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เขต 2

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางเดือนเพ็ญ วังคะฮาด
โทร :
0878391503  Email : kroonuy@Hotmail.com

8 /7 /2554 - 9 /7 /2554

075303012.doc
9/26/2011 9:47:33 AM

284

03801001 : นาบอน
อ.
นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางจินดา รัตนพันธ์
โทร :
081-8926682  Email : rattanapan.jinda@gmail.com

8 /9 /2554 - 9 /9 /2554

-

283

03800801 : ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อ.
ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เขต 4

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นายศิลป์ชัย สุหลง
โทร :
0840574007  Email : deensin@Gmail.com

8 /9 /2554 - 9 /9 /2554

-

282

09410301 : หนองวัวซอพิทยาคม
อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เขต 1

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสกุลรัตน์ อยู่ยง
โทร :
081-3693442  Email : bosstoy1@gmail.com

5 /9 /2554 - 6 /9 /2554

-

281

07630401 : แม่ระมาดวิทยาคม
อ.
แม่ระมาด จ.ตาก เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสกาวรัตน์ พินิจการ
โทร :
0899074776  Email : orathy@hotmail.com

9 /8 /2554 - 11 /8 /2554

07630401-4.doc.doc
9/5/2011 3:40:51 PM

277

05770201 : กุยบุรีวิทยา
อ.
กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

1. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน
ผู้รับผิดชอบ :
โทร :
 Email :

1 /1 /2553 - 1 /1 /2553

-

276

11361101 : บ้านแท่นวิทยา
อ.
บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เขต 2

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางมลิวรรณ อนุวัฒิ
โทร :
0801715155  Email : maliwan@bantan.ac.th/anuwat2520@gmail.com

1 /10 /2553 - 1 /10 /2554

-

275

09470103 : สกลนครพัฒนศึกษา
อ.
เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางระวิวรรณ์ พฤกษติกุล
โทร :
08-1369-6050  Email : rawiwana1@hotmail.com

5 /7 /2554 - 6 /7 /2554

09470103-6.docx
9/12/2011 9:16:03 PM

274

11331901 : เบญจลักษ์พิทยา
อ.
เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เขต 4

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสมจิต พ่วงจีน
โทร :
 Email :

1 /1 /2554 - 1 /1 /2554

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ภาษาไทย.doc
9/8/2011 1:47:32 PM

273

03060301 : ยางอู้มวิทยาคาร
อ.
ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายสุพรรณ ทำแนบ
โทร :
0874272443  Email : supan54@gmail.com

22 /8 /2554 - 24 /8 /2554

-

272

03060301 : ยางอู้มวิทยาคาร
อ.
ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายสุพรรณ ทำแนบ
โทร :
0874272443  Email : supan54@gmail.com

22 /8 /2554 - 24 /8 /2554

-

271

11320801 : สนมวิทยาคาร
อ.
สนม จ.สุรินทร์ เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายนนธยา หาญมานพ
โทร :
08-9584-2234  Email : naynon@hotmail.com

1 /9 /2554 - 3 /9 /2554

-

268

10480801 : สหราษฎร์รังสฤษดิ์
อ.
ศรีสงคราม จ.นครพนม เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางพจนีย์ จังตระกูล
โทร :
08-9618-9321  Email : kunkru_potto@hotmail.com

25 /8 /2554 - 27 /8 /2554

1048081-6.docx
9/7/2011 11:38:41 AM

267

09430601 : โซ่พิสัยพิทยาคม
อ.
โซ่พิสัย จ.หนองคาย เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวดวงจันทร์ นามแสง
โทร :
089-6188835  Email : namsang51@gmail.com

13 /8 /2554 - 14 /8 /2554

-

266

04820101 : ดีบุกพังงาวิทยายน
อ.
เมืองพังงา จ.พังงา เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางดวงกมล เพ็ชรพรหม
โทร :
0817280295  Email : dkm.p@hotmail.com

1 /8 /2554 - 2 /8 /2554

-

264

01120401 : บางบัวทอง
อ.
บางบัวทอง จ.นนทบุรี เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางกลิ่นอุบล วินิจผล
โทร :
0892232032  Email : kinubon@hotmail.com

1 /8 /2554 - 3 /8 /2554

-

263

04810201 : พนมเบญจา
อ.
เขาพนม จ.กระบี่ เขต

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษาไทยโรงเรียนพนมเบญจา
โทร :
0-7568-9028  Email : pbj_school@yahoo.co.th

18 /8 /2554 - 20 /8 /2554

010237-5.pdf
9/21/2011 6:14:21 PM

261

05770201 : กุยบุรีวิทยา
อ.
กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววรรณวดี ทองทวี
โทร :
0806520432  Email : wanwadee_t@hotmail.com

5 /8 /2554 - 7 /8 /2554

รายงานผลการดำเนินงานโครงการในฝัน54.doc
8/25/2011 11:01:55 AM

260

08510301 : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
อ.
บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เขต 2

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางกรวิไล วงศ์จันทร์ทิพย์
โทร :
0895589651  Email : nut-ya1@hotmail.com

21 /7 /2554 - 25 /7 /2554

-

259

25500010 : กาญจนานุเคราะห์
อ.
เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จงใจ ศรีวิเชียร
โทร :
0831331132  Email : JJsriwichian@gmail.com

1 /8 /2554 - 3 /8 /2554

-

258

00102502 : วิมุตยารามพิทยากร
อ.
เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร เขต 3

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เบ็ญจวรรณ ฟักแฟง
โทร :
0860598176  Email :

18 /8 /2554 - 19 /8 /2554

-

257

09430301 : บึงกาฬ
อ.
บึงกาฬ จ.หนองคาย เขต 3

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางสมพิศ ผลจันทร์
โทร :
081-7292796  Email : sompid_2011@hotmail.co.th

5 /8 /2554 - 6 /8 /2554

-

253

01130202 : มัธยมวัดหัตถสารเกษตร
อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางฉวีวรรณ ยืนนาน
โทร :
0818272086  Email : krusirimanun@gmail.com

21 /7 /2554 - 22 /7 /2554

-

251

10490201 : คำสร้อยพิทยาสรรค์
อ.
นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เขต

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ :
โทร :
 Email :

20 /7 /2554 - 22 /7 /2554

-

247

05720501 : ศรีประจันต์ (เมธีประมุข)
อ.
ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรวงพร เลิศปฏิภานพงษ์
โทร :
081-1905989  Email : rp_mt@hotmail.com

25 /7 /2554 - 27 /7 /2554

-

245

08560201 : จุนวิทยาคม
อ.
จุน จ.พะเยา เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอัมพร เพียรการ
โทร :
089-6356412  Email : Peankan@hotmail.com

12 /7 /2554 - 14 /7 /2554

-

244

01730302 : ภัทรญาณวิทยา
อ.
นครชัยศรี จ.นครปฐม เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : อ.รัชณี เนาวรัตน์
โทร :
0839738930  Email : ratchaneepy101@gmail.com

22 /7 /2554 - 24 /7 /2554

-

243

08570201 : เวียงชัยวิทยาคม
อ.
เวียงชัย จ.เชียงราย เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางกุลนิตย์ วุฒิเศลา
โทร :
081-5940696  Email : nit.05@hotmail.com

12 /7 /2554 - 14 /7 /2554

-

242

08571102 : เวียงป่าเป้าวิทยาคม
อ.
เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางกมลวรรณ สุ่มเจริญ
โทร :
081-0252975  Email : Khamonwan-1234@hotmail.com

12 /7 /2554 - 14 /7 /2554

-

241

03900501 : เทพา
อ.
เทพา จ.สงขลา เขต 3

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นายอานนท์ บูเอียด
โทร :
0835346375  Email : newanon@hotmail.co.th

10 /8 /2554 - 11 /8 /2554

-

240

25500532 : สตรียะลา
อ.
เมืองยะลา จ.ยะลา เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางจินดา สุภาพ
โทร :
0841973006  Email : jinda_supap@hotmail.com

22 /8 /2554 - 24 /8 /2554

-

239

11310901 : พุทไธสง
อ.
พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เขต 4

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอวยพร ทูลไธสง
โทร :
0895817164  Email : meam_53@hotmail.com

13 /7 /2554 - 15 /7 /2554

-

238

01740301 : วัดธรรมจริยาภิรมย์
อ.
บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชุลีพร ฤทธิเดช
โทร :
0817929902  Email : chery-cat@hotmail.com

23 /7 /2554 - 25 /7 /2554

01740301-6.doc
7/5/2011 12:39:25 PM

237

00103801 : ลาดปลาเค้าพิทยาคม
อ.
เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางศิริกุล นพรัตน์
โทร :
0897662878  Email : sirikun_nu@hotmail.com

20 /7 /2554 - 22 /7 /2554

-

236

05700503 : กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
อ.
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปัญจวรรณ ตั้งวิรุฬห์
โทร :
0818585725 / 032291252  Email : ky@krabyai2.net

1 /8 /2554 - 3 /8 /2554

-

235

25500864 : ศรีปทุมพิทยาคาร
อ.
เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจุฑามาศ ธานี
โทร :
0818844086  Email : krujutamat@gmail.com

21 /7 /2554 - 23 /7 /2554

-

234

11310801 : บ้านกรวดวิทยาคาร
อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เขต 2

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นายจรรยา บุญเลิศ
โทร :
0812668291, 0819776778  Email : arnannan@hotmail.co.th

12 /7 /2554 - 14 /7 /2554

-

233

08580601 : สบเมยวิทยาคม
อ.
สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุล
โทร :
086-1844379  Email : manee.j97@hotmail.com

21 /7 /2554 - 23 /7 /2554

-

232

12210501 : บ้านค่าย
อ.
บ้านค่าย จ.ระยอง เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสันทนี อิทธิพงษ์
โทร :
089-6025520  Email : santhanee2499@hotmail.com

4 /8 /2554 - 6 /8 /2554

12210501_6.doc
11/20/2011 12:23:25 PM

231

25500181 : จอมทอง
อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม่ เขต 6

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางชุมศรี คุณยศยิ่ง
โทร :
086-1162708  Email : dangnoni@gmail.com

21 /7 /2554 - 23 /7 /2554

-

230

08550401 : นาน้อย
อ.
นาน้อย จ.น่าน เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปัทมา ปิยศทิพย์
โทร :
089-5594363  Email : p_pat49@hotmail.com

11 /7 /2554 - 13 /7 /2554

-

229

08501101 : พร้าววิทยาคม
อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่ เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางธนวรรณ มหายศ
โทร :
0861140776  Email : tanawan_pk@hotmail.com

21 /7 /2554 - 23 /7 /2554

-

228

02960801 : เวียงสุวรรณวิทยาคม
อ.
แว้ง จ.นราธิวาส เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางเปาสีเยาะ เกียรติอนุรักษ์
โทร :
0898767639  Email : paosjyoh@hotmail.com

7 /7 /2554 - 9 /7 /2554

-

225

09401401 : แวงน้อยศึกษา
อ.
แวงน้อย จ.ขอนแก่น เขต 3

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายไพจิต ไพศรี
โทร :
0896176015  Email : paijit_paisri@hotmail.com

25 /7 /2554 - 27 /7 /2554

-

224

06190601 : บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
อ.
บ้านหมอ จ.สระบุรี เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวขนิษฐา แสงภักดี
โทร :
0816228533  Email : knit.ha@hotmail.com

30 /6 /2554 - 5 /8 /2554

-

222

10450901 : หนองพอกวิทยา
อ.
หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เขต 3

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัย วิลัยหอม
โทร :
08 1766 6429  Email : ีuthaiwilai@gmail.com

3 /8 /2554 - 5 /8 /2554

-

220

06141301 : บางซ้ายวิทยา
อ.
บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เขต

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นายจิรศักดิ์ กนกอุดม
โทร :
089-7981327  Email : Jirakanok.bangsaiy@hotmail.com

6 /7 /2554 - 8 /7 /2554

31042306-1.xls
8/2/2011 9:53:45 AM

216

07640301 : คีรีมาศพิทยาคม
อ.
คีรีมาศ จ.สุโขทัย เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพับพึง ชูกำลัง
โทร :
0812831886  Email : kroopab@hotmail.com

21 /7 /2554 - 23 /7 /2554

-

214

08520601 : แจ้ห่มวิทยา
อ.
แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขต 3

2. พัฒนาเทคนิคการสอนอ่าน
ผู้รับผิดชอบ : นางถวิล มิ่งสมร
โทร :
0861906908  Email : jinda0312@hotmail.com

26 /7 /2554 - 28 /7 /2554

08520601-2. doc.doc
8/2/2011 4:24:09 PM

213

09402001 : ภูผาม่าน
อ.
ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เขต 5

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางปัญจา พลธิรักษา
โทร :
0827419645  Email : panjama_pan@hotmail.co.th

25 /7 /2554 - 27 /7 /2554

09402001.pdf
9/27/2011 12:43:36 PM

212

09401701 : มัญจาศึกษา
อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางไยดี หงษ์เหิน
โทร :
0-8585-1760  Email : yaidee@mc.ac.th

25 /7 /2554 - 27 /7 /2554

-

211

06170501 : ท่าช้างวิทยาคาร
อ.
ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์
โทร :
0817512670  Email : rapatsitt @hotmail.com

3 /6 /2554 - 18 /6 /2554

-

210

05750301 : อัมพวันวิทยาลัย
อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนันภกา ดำรงคุณาวุฒิ
โทร :
0813411115  Email : ndumrongkunawut4@gmail

9 /7 /2554 - 23 /7 /2554

รายงานผลการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ.doc
7/9/2012 9:55:43 PM

209

05710301 : บ่อพลอยรัชดาภิเษก
อ.
บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เขต 4

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวก้านมะลิ ศรีโมรา
โทร :
0861772177  Email : srimora77@hotmail.com

1 /8 /2554 - 3 /8 /2554

คำนำ.pdf
11/4/2011 1:48:34 PM

208

11361101 : บ้านแท่นวิทยา
อ.
บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เขต 2

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางมะลิวรรร อนุวุฒิ
โทร :
0801715155  Email : maliwan@bantan.ac.th , anuwut2520@gmail.com

9 /7 /2554 - 11 /7 /2554

-

206

10440701 : นาเชือกพิทยาสรรค์
อ.
นาเชือก จ.มหาสารคาม เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางสุทิน สุทธิเจริญ
โทร :
086-229-58-68  Email : su.tin111@hotmail.com

7 /7 /2554 - 9 /7 /2554

-

205

12260201 : ปากพลีวิทยาคาร
อ.
ปากพลี จ.นครนายก เขต

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางบุญเชื้อ บุบผาชาติ
โทร :
089-5343922  Email :

23 /7 /2554 - 24 /7 /2554

-

204

06150601 : วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
อ.
วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เขต

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : ครูพัชรินทร์ พึ่งเนตร
โทร :
0844219260  Email : patcharin_dang@hotmail.com

4 /6 /2554 - 6 /6 /2554

06150601-6.docx
8/26/2011 3:48:10 PM

203

07650104 : เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
อ.
เมือง จ.พิษณุโลก เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางวันทนา คันธสร
โทร :
081-5338005  Email : wanthana2010@hotmail.co.th

8 /7 /2554 - 16 /7 /2554

-

202

02910401 : ท่าแพผดุงวิทย์
อ.
ท่าแพ จ.สตูล เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อ.สุรัสสา จิตร์ขันติ
โทร :
081-8989600  Email : Surussa_joygmail.com

6 /7 /2554 - 8 /7 /2554

02910401-4.do
10/26/2011 11:04:46 AM

201

11360201 : บ้านเขว้าวิทยายน
อ.
บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายทองล้วน อุดมแก้ว
โทร :
089-7198479  Email : Tong_roy@hotmail.com

10 /6 /2554 - 12 /6 /2554

Doc1.doc
7/1/2011 10:55:01 AM

199

25500262 : สีดาวิทยา
อ.
สีดา จ.นครราชสีมา เขต 6

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นายณัฏฐกิตติ์ จิตต์วิริยกานต์
โทร :
0887058284  Email : thai_sida@windowslive.com

7 /7 /2554 - 9 /7 /2554

-

198

04920801 : สวัสดิ์รัตนาภิมุข
อ.
นาโยง จ.ตรัง เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางปิยะวรรณ บุญพัฒนานนท์
โทร :
0831034698  Email : piyawan_2499@hotmail.com

22 /6 /2554 - 24 /6 /2554

-

197

12240401 : บางปะกง(บวรวิทยายน)
อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววิยดาภรณ์ เสมานิตย์
โทร :
0814352494  Email : viviyada@hotmail.co.th

11 /6 /2554 - 12 /6 /2554

-

196

12270401 : วังน้ำเย็นวิทยาคม
อ.
วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.บำเพ็ญ วงษ์แก้ว
โทร :
0861427565  Email : bumpen_s@hotmail.com

18 /6 /2554 - 20 /6 /2554

รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำเว็บไซต์.doc
9/13/2011 12:05:02 AM

195

11320401 : จอมพระประชาสรรค์
อ.
จอมพระ จ.สุรินทร์ เขต 1

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจิตใส จินดาศรี
โทร :
0872520552  Email : jitsaijin@gmail.com

30 /6 /2554 - 2 /7 /2554

11320401-3.doc
7/4/2011 12:01:36 PM

194

04850102 : สตรีระนอง
อ.
เมืองระนอง จ.ระนอง เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางพรพิมล คำนวณศิลป์
โทร :
0897293511  Email : pccomranong123@hotmail.com

21 /5 /2554 - 17 /6 /2554

-

193

06150601 : วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
อ.
วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เขต

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : เลขาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
โทร :
084-4219260  Email : Patcharin_Pdang@hotmail.com

4 /6 /2554 - 5 /6 /2554

-

186

03840701 : ท่าชนะ
อ.
ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางหอมหวล สนิทธิเวทย์
โทร :
0816070512  Email : chapo_dr@hotmail.com

1 /5 /2554 - 3 /5 /2554

-

182

25500582 : ท่าวุ้งวิทยาคาร
อ.
ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางดารา วิชัยพาณิชย์
โทร :
089-4145874  Email : darawichai@hotmail.com

20 /5 /2554 - 22 /5 /2554

25500582-5.doc
6/8/2011 3:07:42 PM

181

10450401 : จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
อ.
จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสุขุมาลย์ อนุเวช
โทร :
0862358967  Email : sukuman_139@yahoo.com

18 /5 /2554 - 20 /5 /2554

-

180

07620201 : ไทรงามพิทยาคม
อ.
ไทรงาม จ.กำแพงเพชร เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรสุภา อิ่มเนย
โทร :
089-5642267  Email : abacooly@hotmail.com

31 /3 /2554 - 2 /4 /2554

-

179

25500751 : สุราษฎร์ธานี 2
อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางอริยา มุขดาร์
โทร :
0817972185  Email : mokda2011@hotmail.com

1 /5 /2554 - 3 /5 /2554

-

178

03860801 : ทุ่งตะโกวิทยา
อ.
ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางสุวนีย์ ทิพย์โพธิ์
โทร :
0819680081  Email : ati2514@hotmail.com

1 /5 /2554 - 3 /5 /2554

03860801-5.doc
7/21/2011 2:26:04 PM

177

07660801 : เขาทรายทับคล้อพิทยา
อ.
ทับคล้อ จ.พิจิตร เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นายศักดิ์ แก้วสารพัดนึก
โทร :
08-4152-3283  Email : prapapan_52@hotmail.com

31 /3 /2554 - 2 /4 /2554

-

176

01110304 : บางแก้วประชาสรรค์
อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวขนิษฐา รัตนาภายน
โทร :
0817727613  Email : kanittha1057@gmail.com

2 /5 /2554 - 4 /5 /2554

-

175

07600105 : พระบางวิทยา
อ.
เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นายสุทัศน์ อยู่รอด
โทร :
0816363255  Email : somchai_speed@hotmail.com

31 /3 /2554 - 2 /4 /2554

อบรมภาษาไทย54.doc
3/11/2011 2:10:47 PM

174

07601101 : ลาดยาววิทยาคม
อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางนิตยา น้อยพินิจ
โทร :
086-2049989  Email : krunitt@hotmail.com

31 /3 /2554 - 2 /4 /2554

076011016.pdf
7/11/2011 1:50:47 PM

173

06610103 : พุทธมงคลวิทยา
อ.
เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางจิราภรณ์ จงเกษกรณ์
โทร :
0819727308  Email : jiraporn2500@gmail.com

31 /3 /2554 - 2 /4 /2554

๑ ปกรายงานผล54.docx
6/8/2011 10:27:30 PM

166

05750301 : อัมพวันวิทยาลัย
อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เขต 1

1. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน
ผู้รับผิดชอบ :
โทร :
 Email :

1 /1 /2553 - 1 /1 /2553

-

165

05750301 : อัมพวันวิทยาลัย
อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ :
โทร :
 Email :

7 /4 /2553 - 9 /4 /2553

-

164

05750301 : อัมพวันวิทยาลัย
อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นันภกา ดำรงคุณาวุฒิ
โทร :
0813411115  Email : ndumrongkunawut4@gmail

11 /4 /2553 - 13 /4 /2553

-

163

10370601 : หัวตะพานวิทยาคม
อ.
หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เขต

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางลำใย พรมเคน
โทร :
089-8651342  Email : p-romkan@hotmail.com

3 /6 /2553 - 5 /6 /2553

10370601-4.doc.doc
10/7/2010 9:38:27 AM

156

25500491 : วิไลเกียรติอุปถัมภ์
อ.
เด่นชัย จ.แพร่ เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางบุณฑริกา ชยันตราคม
โทร :
080-4970804  Email : kob1909@hotmail.com

24 /5 /2553 - 18 /5 /2553

-

155

08580301 : ปายวิทยาคาร
อ.
ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เขต 1

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางประณยา ศุภราภรณ์
โทร :
086-1881604  Email : psuparaporn@gmail.com

24 /2 /2553 - 26 /2 /2553

-

154

04810201 : พนมเบญจา
อ.
เขาพนม จ.กระบี่ เขต

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเลอลักษณ์ จันทร์เกษ
โทร :
0861205707  Email :

24 /6 /2553 - 26 /6 /2553

04810201-4.doc
7/16/2010 11:23:01 AM

153

25500181 : จอมทอง
อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม่ เขต 6

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางชุมศรีั คุณยศยิ่ง
โทร :
0861162708  Email : dangnoni@gmail.com

1 /5 /2553 - 3 /5 /2553

25500181-4-4.docx
7/9/2010 9:50:37 AM

152

25500181 : จอมทอง
อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม่ เขต 6

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางชุมศรีั คุณยศยิ่ง
โทร :
0861162708  Email : dangnoni@gmail.com

1 /5 /2553 - 3 /5 /2553

25500181-4-3.docx
7/9/2010 9:46:53 AM

151

25500181 : จอมทอง
อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม่ เขต 6

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางชุมศรี คุณยศยิ่ง
โทร :
086-0062708  Email : dangnoni@gmail.com

1 /5 /2553 - 3 /5 /2553

25500181-4-1.doc
7/8/2010 2:19:22 PM

150

03860801 : ทุ่งตะโกวิทยา
อ.
ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เขต 2

1. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน
ผู้รับผิดชอบ :
โทร :
 Email :

10 /6 /2553 - 12 /6 /2553

-

149

11331901 : เบญจลักษ์พิทยา
อ.
เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เขต 4

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ :
โทร :
 Email :

1 /1 /2553 - 1 /1 /2553

-

148

10340301 : โขงเจียมวิทยาคม
อ.
โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เขต 3

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางมลิวัลย์ บูญเทียม
โทร :
082-1422529  Email :

16 /6 /2553 - 18 /6 /2553

-

147

08510301 : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
อ.
บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางชูศรี วงศ์วิวัฒน์
โทร :
0896344031  Email : shusri@windowslive.com

11 /6 /2553 - 16 /6 /2553

แบบประเมินผลการอบรม.doc
6/22/2010 7:31:14 PM

146

07601101 : ลาดยาววิทยาคม
อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางนิตยา น้อยพินิจ
โทร :
๐๘๖-๒๐๔๙๙๘๙  Email :

26 /3 /2553 - 4 /6 /2553

07601101-6.docx
6/18/2010 3:10:22 PM

141

10342101 : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
อ.
โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางลำใย คนฉลาด
โทร :
088-1203-668  Email : Lumyai_posai@hotmail.com

16 /6 /2553 - 18 /6 /2553

-

140

09390401 : ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
อ.
ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพอฤทัย มั่นคง
โทร :
083-3400166  Email : are_pimpa@hotmail.com

28 /6 /2553 - 30 /6 /2553

-

139

25500262 : สีดาวิทยา
อ.
สีดา จ.นครราชสีมา เขต 6

2. พัฒนาเทคนิคการสอนอ่าน
ผู้รับผิดชอบ : นายมหรรณพ สมอเนื้อ
โทร :
0853137632  Email : joom11@hotmail.com

20 /5 /2553 - 22 /5 /2553

25500262-2.doc
6/3/2010 1:00:48 PM

138

25500532 : สตรียะลา
อ.
เมืองยะลา จ.ยะลา เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางจินคา สุภาพ
โทร :
0841973006  Email : jinda_supap@hotmail'com

17 /6 /2553 - 20 /6 /2553

-

137

09430601 : โซ่พิสัยพิทยาคม
อ.
โซ่พิสัย จ.หนองคาย เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวดวงจันทร์ นามแสง
โทร :
0896188835  Email : namsang51@gmail.com

23 /6 /2553 - 25 /6 /2553

-

136

03060301 : ยางอู้มวิทยาคาร
อ.
ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายสุพรรณ ทำแนบ
โทร :
0874272443  Email : SU-Pan2010 @ hotmail.com

19 /6 /2553 - 20 /6 /2553

-

135

08550901 : เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"
อ.
เชียงกลาง จ.น่าน เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว
โทร :
054- 753248  Email : aong_yai@hotmail.com

17 /6 /2553 - 18 /6 /2553

08550901.doc
5/26/2010 2:00:06 PM

131

08501101 : พร้าววิทยาคม
อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่ เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางธนวรรณ มหายศ
โทร :
0861140776  Email : tanawan_pk@hotmail.com

9 /6 /2553 - 11 /6 /2553

-

129

09402001 : ภูผาม่าน
อ.
ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เขต 5

1. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางปัญจา พลธิรักษา
โทร :
0803517909  Email : panjama_pan@hotmail.co.th

20 /5 /2553 - 22 /5 /2553

-

125

09401401 : แวงน้อยศึกษา
อ.
แวงน้อย จ.ขอนแก่น เขต 3

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นายไพจิต ไพศรี
โทร :
0896176015  Email : paijit_paisri@hotmail.com

20 /5 /2553 - 22 /5 /2553

-

124

11331901 : เบญจลักษ์พิทยา
อ.
เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เขต 4

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาคร จันดาบุตร
โทร :
0859297357  Email : sakron.sa@hotmail.com

2 /6 /2553 - 4 /6 /2553

11331901-4.doc
6/24/2010 1:32:49 PM

121

25500491 : วิไลเกียรติอุปถัมภ์
อ.
เด่นชัย จ.แพร่ เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางบุณฑริกา ชยันตราคม
โทร :
080-4970804  Email : kob1909@hotmail.com

24 /5 /2553 - 18 /6 /2553

-

120

09430301 : บึงกาฬ
อ.
บึงกาฬ จ.หนองคาย เขต 3

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสมพิศ ผลจันทร์
โทร :
0817292796  Email : teachersompid_123@thaimail.com

21 /5 /2553 - 23 /5 /2553

-

117

10461401 : ห้วยผึ้งพิทยา
อ.
ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ เขต 3

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นายถนอม แก้วสะอาด
โทร :
087-8624312  Email : thanoom_hpp@hotmail.com

2 /6 /2553 - 4 /6 /2553

-

116

05700503 : กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
อ.
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นายปรีชา ตันบรรจง
โทร :
08 1941 0019  Email : kwp-pt@hotmail.com

9 /6 /2553 - 11 /6 /2553

-

115

25500864 : ศรีปทุมพิทยาคาร
อ.
เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เขต 1

2. พัฒนาเทคนิคการสอนอ่าน
ผู้รับผิดชอบ : นางสุณีย์รัตน์ พุฒศรี
โทร :
086-8675228  Email : Sunee.rut@hotmail

19 /5 /2553 - 21 /5 /2553

-

114

12250102 : ปราจีนกัลยาณี
อ.
เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เขต 1

1. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นายสมบัติ เสริมศิลป์
โทร :
0861570172  Email : sermsil@thaimail.com

27 /3 /2553 - 28 /3 /2553

-

113

09401701 : มัญจาศึกษา
อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางไยดี หงษ์เหิน
โทร :
085-8511760  Email : yaidee @Mc.ac.th

20 /5 /2553 - 22 /5 /2553

-

111

04920801 : สวัสดิ์รัตนาภิมุข
อ.
นาโยง จ.ตรัง เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นายเทิดพงศ์ ชัยรัตน์
โทร :
0899713516  Email : beem boom 12 @thaimail.com

26 /5 /2553 - 28 /5 /2553

04920801-1.pdf.doc
7/13/2010 3:32:45 PM

109

06610103 : พุทธมงคลวิทยา
อ.
เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางจิราภรณ์ จงเกษกรณ์
โทร :
0819727308  Email : jiraporn2500@gmail.com หรือ laddawan2504@gmail.com

5 /5 /2553 - 7 /5 /2553

สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นการประเมินก่อน.docx
6/10/2010 5:21:36 PM

108

07640301 : คีรีมาศพิทยาคม
อ.
คีรีมาศ จ.สุโขทัย เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพับพึง ชูกำลัง
โทร :
055695022  Email : kroopab@hotmail.com

6 /5 /2553 - 8 /5 /2553

-

106

11320801 : สนมวิทยาคาร
อ.
สนม จ.สุรินทร์ เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นายนนธยา หาญมานพ
โทร :
08-9584-2234  Email : naynon@hotmail.com

4 /6 /2553 - 6 /6 /2553

-

105

00102502 : วิมุตยารามพิทยากร
อ.
เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร เขต 3

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : น.ส. สุนทรีภรณ์ สกุลหงส์โสภณ
โทร :
0815555371  Email :

1 /5 /2553 - 5 /5 /2553

-

104

09470103 : สกลนครพัฒนศึกษา
อ.
เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางศิริพร เมืองรี
โทร :
0807480499  Email : chavangsak_ree@hotmail.com

10 /05 /2553 - 1 /07 /2553

09470103-5.doc
3/23/2010 11:31:06 AM

103

01730302 : ภัทรญาณวิทยา
อ.
นครชัยศรี จ.นครปฐม เขต 2

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางจุไร วังทอง
โทร :
0897912441  Email : jurai_wangthong@hotmail.com

23 /3 /2553 - 25 /3 /2553

01730302_3.pdf
4/1/2010 11:41:22 AM

101

02960801 : เวียงสุวรรณวิทยาคม
อ.
แว้ง จ.นราธิวาส เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางเปาสีเยาะ เกียรติอนุรักษ์
โทร :
0898767639  Email : PHORNPHIMONS@HOTMAIL.COM

5 /5 /2553 - 7 /5 /2553

-

100

05750301 : อัมพวันวิทยาลัย
อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนันภกา ดำรงคุณาวุฒิ
โทร :
081-3411115  Email : ndumrongkunawut4@gmail.com

7 /4 /2553 - 9 /4 /2553

-

99

02910401 : ท่าแพผดุงวิทย์
อ.
ท่าแพ จ.สตูล เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษาไทยโรงเรียนในฝันสตูล (ครูสุรัสสา จิตร์ขันติ )
โทร :
081-8989600  Email : Surassa.J.@hotmail.com

26 /5 /2553 - 28 /5 /2553

-

88

10450901 : หนองพอกวิทยา
อ.
หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เขต 3

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัย วิลัยหอม
โทร :
0 81766 6429  Email : uthaiwilai@gmail.com

10 /5 /2553 - 12 /5 /2553

-

85

10490201 : คำสร้อยพิทยาสรรค์
อ.
นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เขต

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางวนาพรรณ ผิวบาง
โทร :
08-1954-7901  Email : indee_xx@hotmail.com

7 /6 /2553 - 10 /6 /2553

-

84

07650104 : เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
อ.
เมือง จ.พิษณุโลก เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางวันทนา คันธสร
โทร :
08-1533-8005  Email : wanthana2010 @hotmail.co.th

12 /6 /2553 - 12 /6 /2553

-

83

07650104 : เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
อ.
เมือง จ.พิษณุโลก เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางวันทนา คันธสร
โทร :
08-1533-8005  Email : wanthana2010 @hotmail.co.th

8 /7 /2554 - 16 /7 /2554

-

82

05770201 : กุยบุรีวิทยา
อ.
กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางจันทิรา แดงโชติ
โทร :
0823595458  Email : wanwadee_t@hotmail.com

21 /5 /2553 - 23 /5 /2553

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ.doc
6/25/2010 1:33:28 PM

81

06141301 : บางซ้ายวิทยา
อ.
บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เขต

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นายจิรศักดิ์ กนกอุดม
โทร :
0897981327  Email : jirasak.kanokudom@hotmail.com

20 /5 /2553 - 28 /6 /2553

310423-5.doc
3/22/2010 10:54:20 AM

79

07620201 : ไทรงามพิทยาคม
อ.
ไทรงาม จ.กำแพงเพชร เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางทองสุก ศิลปศาสตร์
โทร :
081-7855498  Email : noosuk2010@hotmail.com

5 /6 /2553 - 7 /6 /2553

-

78

01740301 : วัดธรรมจริยาภิรมย์
อ.
บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เขต 1

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชุลีพร ฤทธิเดช
โทร :
0817929902  Email : kruchuleeporn@hotmail.com

3 /5 /2553 - 5 /5 /2553

01740301-3.doc
3/15/2010 3:18:23 PM

73

25500582 : ท่าวุ้งวิทยาคาร
อ.
ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เขต 1

1. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางดารา วิชัยพาณิชย์
โทร :
089-4145874  Email : dara_wichai@hotmail.com

1 /1 /2553 - 1 /1 /2553

-

72

25500582 : ท่าวุ้งวิทยาคาร
อ.
ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เขต 1

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางดารา วิชัยพาณิชย์
โทร :
089-4145874  Email : dara_wichai@hotmail.com

14 /5 /2553 - 16 /5 /2553

-

69

03860801 : ทุ่งตะโกวิทยา
อ.
ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษาไทยโรงเรียนในฝัน จ. ชุมพร
โทร :
0819680081  Email : SUTIPPO2510_@hotmail.com

27 /5 /2553 - 29 /5 /2553

03860801-4.doc
6/24/2010 2:24:50 PM

67

06140701 : บางปะหัน
อ.
บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เขต

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นายรังสรรค์ วัยครุฑ
โทร :
0867822718  Email : rungson_wai@hotmail.com

1 /5 /2553 - 3 /5 /2553

-

66

09410601 : หนองหานวิทยา
อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี เขต 3

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจิรภา อัมฤตานนท์
โทร :
081-8738747  Email : jrp_th@hotmail.com

30 /3 /2553 - 1 /3 /2553

09410601-4.doc
3/11/2010 2:55:58 PM

63

01120401 : บางบัวทอง
อ.
บางบัวทอง จ.นนทบุรี เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางระวีวรรณ พิพิธจันทร์
โทร :
0870605257  Email : wiwee_99@hotmail.com

3 /5 /2553 - 5 /5 /2553

01120401-5.doc
3/11/2010 10:38:39 AM

60

08560201 : จุนวิทยาคม
อ.
จุน จ.พะเยา เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอัมพร เพียรการ
โทร :
089-6356412  Email : peankan@hotmail.com

4 /6 /2553 - 6 /6 /2553

สรุปโครงการ.pdf
7/28/2010 2:01:30 PM

59

03900501 : เทพา
อ.
เทพา จ.สงขลา เขต 3

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นายอานนท์ บูเอียด
โทร :
0835346375  Email : ืืืืnewanon@hotmail.co.th

26 /5 /2553 - 28 /5 /2553

03900501-3-บท1-5.doc
6/21/2010 3:37:26 PM

58

12260201 : ปากพลีวิทยาคาร
อ.
ปากพลี จ.นครนายก เขต

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจินตนา อุ่นจิตร
โทร :
089-7922220  Email : O-Jintana@hotmail.com

26 /3 /2553 - 26 /3 /2553

-

57

12260201 : ปากพลีวิทยาคาร
อ.
ปากพลี จ.นครนายก เขต

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจินตนา อุ่นจิตร
โทร :
089-7922220  Email : O-Jintana@hotmail.com

26 /2 /2553 - 27 /2 /2553

-

55

08550401 : นาน้อย
อ.
นาน้อย จ.น่าน เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปัทมา ปิยศทิพย์
โทร :
0895594363  Email : p_pat49@hotmail.com

13 /5 /2553 - 15 /5 /2553

-

53

03800801 : ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อ.
ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เขต 4

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นายศิลป์ชัย สุหลง
โทร :
0840574007  Email : bedean091@gmail"com

19 /5 /2553 - 21 /5 /2553

-

50

08580601 : สบเมยวิทยาคม
อ.
สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุล
โทร :
086-1844379  Email : manee.j97@hotmail.com

20 /5 /2553 - 22 /5 /2553

-

49

25500262 : สีดาวิทยา
อ.
สีดา จ.นครราชสีมา เขต 6

2. พัฒนาเทคนิคการสอนอ่าน
ผู้รับผิดชอบ : นายมหรรณพ สมอเนื้อ
โทร :
0853137632  Email : joom11@hotmail.com

20 /5 /2553 - 22 /5 /2553

โรงเรียนในฝัน.docx
3/8/2010 11:11:10 AM

48

08560201 : จุนวิทยาคม
อ.
จุน จ.พะเยา เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอัมพร เพียรการ
โทร :
0896356412  Email : peankan@hotmail.com

4 /6 /2553 - 6 /6 /2553

สรุปโครงการ.pdf
7/1/2010 10:42:07 AM

46

08571102 : เวียงป่าเป้าวิทยาคม
อ.
เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางกมลวรรณ สุ่มเจริญ
โทร :
0810252975  Email : kkamonwan-1234@hotmail.com

3 /5 /2553 - 6 /5 /2553

-

45

12200901 : สัตหีบวิทยาคม
อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี เขต 3

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นายวิษณุ ผสมทรัพย์
โทร :
0819960828  Email : sw_school@hotmail.com

14 /3 /2553 - 14 /3 /2553

-

44

04850102 : สตรีระนอง
อ.
เมืองระนอง จ.ระนอง เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางพรพิมล คำนวณศิลป์
โทร :
08 9729 3511  Email : pccomranong123@yahoo.com

20 /5 /2553 - 24 /6 /2553

04850102-5.doc
7/1/2010 9:59:13 PM

43

12210501 : บ้านค่าย
อ.
บ้านค่าย จ.ระยอง เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสันทนี อิทธิพงษ์
โทร :
089-6025520  Email : santhanee2499@hotmail.com

3 /5 /2553 - 5 /5 /2553

12210501-4.docx
8/29/2012 9:19:04 AM

42

06170501 : ท่าช้างวิทยาคาร
อ.
ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เขต 1

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์
โทร :
0187512670  Email : rapatsitt@hot mail.com

17 /6 /2553 - 19 /6 /2553

-

41

06190601 : บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
อ.
บ้านหมอ จ.สระบุรี เขต 1

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวขนิษฐา แสงภักดี
โทร :
081-6228533  Email : knit.ha@hotmail.com

24 /3 /2553 - 26 /3 /2553

-

36

11360201 : บ้านเขว้าวิทยายน
อ.
บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางลัดดา โชคมงคล
โทร :
0840371244  Email : laddachok@hotmail.com

29 /3 /2553 - 30 /3 /2553

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน.doc
6/10/2010 11:33:27 AM

35

11360201 : บ้านเขว้าวิทยายน
อ.
บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางลัดดา โชคมงคล
โทร :
0840371244  Email : laddachok@hotmail.com

21 /3 /2553 - 21 /3 /2553

แบบประเมินครูลัดดา.xls
6/10/2010 11:34:02 AM

33

08520601 : แจ้ห่มวิทยา
อ.
แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขต 3

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นายสมบัติ ตันศิริขจรวงค์
โทร :
087-1733692  Email : jinda0312@hotmail.com

29 /3 /2553 - 30 /3 /2553

ผลการดำเนินการอบรมครูของศูนย์ภาษาไทย53.doc
6/2/2011 9:40:41 AM

31

11330301 : กันทรารมณ์
อ.
กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางวิลาวัลย์ เพ็งชัย
โทร :
0850230737  Email : ninlabon@hotmail.com

10 /3 /2553 - 12 /3 /2553

-

24

07660801 : เขาทรายทับคล้อพิทยา
อ.
ทับคล้อ จ.พิจิตร เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นายศักดิ์ แก้วสารพัดนึก
โทร :
056-649371, 08-9525-3056  Email : prapapan_52@hotmail.com

5 /5 /2553 - 7 /5 /2553

-

23

10480801 : สหราษฎร์รังสฤษดิ์
อ.
ศรีสงคราม จ.นครพนม เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางสุภาณี ศิริสัมพันธ์
โทร :
0-8749-02547  Email : spn_si@hotmail.com

16 /6 /2553 - 18 /6 /2553

10480801-5.doc
6/29/2010 4:33:47 PM

22

10440701 : นาเชือกพิทยาสรรค์
อ.
นาเชือก จ.มหาสารคาม เขต 2

2. พัฒนาเทคนิคการสอนอ่าน
ผู้รับผิดชอบ : นางสุทิน สุทธิเจริญ
โทร :
0862295868  Email : su.tin111@hotmail.com

15 /3 /2553 - 17 /3 /2553

-

21

08570201 : เวียงชัยวิทยาคม
อ.
เวียงชัย จ.เชียงราย เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางกุลนิตย์ วุฒิเศลา
โทร :
0815940696  Email : nit.05@hotmail.com

1 /5 /2553 - 2 /5 /2553

-

20

11361101 : บ้านแท่นวิทยา
อ.
บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายมงคล ประดิษฐ์แท่น
โทร :
044-887107  Email : mongkol@bantan.ac.th

8 /5 /2553 - 10 /5 /2553

11361101.4.doc
3/4/2010 12:51:38 PM

19

25500751 : สุราษฎร์ธานี 2
อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เขต 1

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางประชิต ตันสูงเนิน
โทร :
0817480929  Email : joyjoy543@gmail.com

26 /3 /2553 - 28 /3 /2553

รายงานผลการดำเนินงาน.doc
4/1/2010 10:24:09 AM

18

11320401 : จอมพระประชาสรรค์
อ.
จอมพระ จ.สุรินทร์ เขต 1

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจิตใส จินดาศรี
โทร :
08-7252-0552  Email : nanang2552@thaimail.com

20 /3 /2553 - 21 /3 /2553

11320401-3.rar
6/1/2010 9:22:11 AM

17

07601101 : ลาดยาววิทยาคม
อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางนิตยา น้อยพินิจ
โทร :
086-2049989  Email : -

4 /6 /2553 - 4 /6 /2553

07601101_6.doc
3/4/2010 10:23:22 AM

16

07601101 : ลาดยาววิทยาคม
อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เขต 2

6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : นางนิตยา น้อยพินิจ
โทร :
086-2049989  Email : -

26 /3 /2553 - 27 /3 /2553

07601101_6.doc
3/4/2010 10:23:53 AM

15

25500010 : กาญจนานุเคราะห์
อ.
เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เขต 1

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จงใจ ศรีวิเชียร
โทร :
0831331132  Email : bstmk@chaiyo.com

11 /3 /2553 - 13 /3 /2553

รายงานผลการดำเนินงานร.ร.ในฝัน.doc
3/25/2010 3:17:43 PM

13

03840701 : ท่าชนะ
อ.
ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เขต 2

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางมยุรีย์ นาคเสน
โทร :
0898713115  Email : yuree2500@hotmail.com

26 /3 /2553 - 28 /3 /2553

-

12

11310801 : บ้านกรวดวิทยาคาร
อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นายนรินทร์ กะฐินสี
โทร :
08-6256-3160  Email : kanin_prontip@hotmail.com

20 /5 /2553 - 25 /5 /2553

-

11

25500180 : สารภีพิทยาคม
อ.
สารภี จ.เชียงใหม่ เขต 4

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : ปัทมา รุณจตุรัส
โทร :
053-422783  Email : saran@sarapee.ac.th

1 /6 /2553 - 4 /6 /2553

-

10

12270401 : วังน้ำเย็นวิทยาคม
อ.
วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางเบญจา แจ่มกระจ่าง
โทร :
089-9303655  Email : Benja_bakerry@hotmail.com

24 /3 /2553 - 26 /3 /2553

-

9

01110304 : บางแก้วประชาสรรค์
อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ เขต 2

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวขนิษฐา รัตนาภายน
โทร :
0817727613  Email : kanittha1057@gmail.com

24 /3 /2553 - 26 /3 /2553

-

8

25500181 : จอมทอง
อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม่ เขต 6

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางชุมศรีั คุณยศยิ่ง
โทร :
0861162708  Email : dangnoni@gmail.com

1 /5 /2553 - 3 /5 /2553

25500181-4-2.doc
7/9/2010 9:37:14 AM

6

12240401 : บางปะกง(บวรวิทยายน)
อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เขต 1

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววิยดาภรณ์ เสมานิตย์
โทร :
0814352494  Email : viyadaporn1@thaimail.com

11 /6 /2553 - 13 /6 /2553

-

5

10450401 : จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
อ.
จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เขต 1

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางสุขุมาลย์ อนุเวช
โทร :
0862358967, 043561094  Email : jab.sab@hotmail.com

28 /4 /2553 - 30 /4 /2553

-

4

10342101 : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
อ.
โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เขต 2

4. ภาษาไทย กับ IT
ผู้รับผิดชอบ : นางลำใย คนฉลาด
โทร :
088-1203668  Email : Lumyai_posai@hotmail.com

17 /3 /2553 - 19 /3 /2553

-

3

08510301 : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
อ.
บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เขต 2

5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
ผู้รับผิดชอบ : นางชูศรี วงศ์วิวัฒน์
โทร :
0896344031  Email : shusri@windowslive.com

3 /5 /2553 - 6 /5 /2553

งานโครงการอบรมในฝัน53.doc
6/22/2010 6:51:28 PM

2

05760104 : วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
อ.
เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เขต 1

3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผู้รับผิดชอบ : นางสมศรี แฝงสีคำ
โทร :
032-427183  Email : juntra@js.ac.th

24 /3 /2553 - 26 /3 /2553

05760104-3.zip
3/30/2010 3:59:17 PM

= ยังไม่ได้รับทราบ  , = รับทราบแล้ว

[ กลับไปรายการหลัก ] [ บันทึกข้อมูลเพิ่ม ] [ Logout ออกจากระบบ ]