รายชื่อศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย : โรงเรียนในฝัน

ี่

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์

1

04810201

พนมเบญจา เขาพนม

กระบี่ เขต

075-689028

2

00100402

พุทธจักรวิทยา เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร เขต 1

0 2637 1180

3

00102502

วิมุตยารามพิทยากร เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร เขต 3

024242598

4

00103801

ลาดปลาเค้าพิทยาคม เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร เขต 2

0-2570-7343

5

05710301

บ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย

กาญจนบุรี เขต 4

034581235

6

25500010

กาญจนานุเคราะห์ เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี เขต 1

034-511060

7

10461401

ห้วยผึ้งพิทยา ห้วยผึ้ง

กาฬสินธุ์ เขต 3

043869036

8

03060301

ยางอู้มวิทยาคาร ท่าคันโท

กาฬสินธุ์ เขต 2

043877238

9

07620201

ไทรงามพิทยาคม ไทรงาม

กำแพงเพชร เขต 1

055-791010

10

09401401

แวงน้อยศึกษา แวงน้อย

ขอนแก่น เขต 3

043499060

11

09401701

มัญจาศึกษา มัญจาคีรี

ขอนแก่น เขต 2

043289167

12

09402001

ภูผาม่าน ภูผาม่าน

ขอนแก่น เขต 5

043-396192

13

12220301

ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราฏร์นุกูล" ท่าใหม่

จันทบุรี เขต 1

0-3943-1341

14

12240401

บางปะกง(บวรวิทยายน) บางปะกง

ฉะเชิงเทรา เขต 1

0-3853-1400

15

12200901

สัตหีบวิทยาคม สัตหีบ

ชลบุรี เขต 3

081-9960828

16

06180602

หันคาพิทยาคม หันคา

ชัยนาท เขต 1

0-5645-1184

17

11360201

บ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า

ชัยภูมิ เขต 1

0-4489-1099

18

11361101

บ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น

ชัยภูมิ เขต 2

044-887107

19

03860801

ทุ่งตะโกวิทยา ทุ่งตะโก

ชุมพร เขต 2

077536024

20

08570201

เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย

เชียงราย เขต 1

0-5376-9214

21

08571102

เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า

เชียงราย เขต 2

053-781376

22

08501101

พร้าววิทยาคม พร้าว

เชียงใหม่ เขต 2

0-5347-5303

23

25500180

สารภีพิทยาคม สารภี

เชียงใหม่ เขต 4

053-321254

24

25500181

จอมทอง จอมทอง

เชียงใหม่ เขต 6

053341163

25

04920801

สวัสดิ์รัตนาภิมุข นาโยง

ตรัง เขต 1

075-299033

26

12230401

บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่

ตราด เขต

0-3959-1043-4

27

07630401

แม่ระมาดวิทยาคม แม่ระมาด

ตาก เขต 2

0-5558-1238

28

12260201

ปากพลีวิทยาคาร ปากพลี

นครนายก เขต

037399283

29

01730302

ภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี

นครปฐม เขต 2

0-3433-1803

30

10480801

สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ศรีสงคราม

นครพนม เขต 2

042599238

31

11301402

สมเด็จพระธีรญาณมุนี ปักธงชัย

นครราชสีมา เขต 3

0-4444-1975

32

11303202

ท่าช้างราษฏร์บำรุง เฉลิมพระเกียรติ

นครราชสีมา เขต 2

044321450

33

25500262

สีดาวิทยา สีดา

นครราชสีมา เขต 6

044329034

34

03800801

ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช เขต 4

075-521052

35

03801001

นาบอน นาบอน

นครศรีธรรมราช เขต 2

075491475

36

07600105

พระบางวิทยา เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์ เขต 1

0-5629-6109

37

07601101

ลาดยาววิทยาคม ลาดยาว

นครสวรรค์ เขต 2

0-5627-1397

38

01120401

บางบัวทอง บางบัวทอง

นนทบุรี เขต 2

02-5717373,02-9201387

39

02960801

เวียงสุวรรณวิทยาคม แว้ง

นราธิวาส เขต 2

073659440

40

02960401

ร่มเกล้า ยี่งอ

นราธิวาส เขต 1

073591000

41

08550401

นาน้อย นาน้อย

น่าน เขต 1

0-5478-9093

42

08550901

เชียงกลาง "ประชาพัฒนา" เชียงกลาง

น่าน เขต 2

054753248

43

11310801

บ้านกรวดวิทยาคาร บ้านกรวด

บุรีรัมย์ เขต 2

044679098

44

11310901

พุทไธสง พุทไธสง

บุรีรัมย์ เขต 4

044689014-5

45

01130202

มัธยมวัดหัตถสารเกษตร คลองหลวง

ปทุมธานี เขต 1

0-2902-7540

46

05770201

กุยบุรีวิทยา กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

0 3268 1574, 08 9919 7496

47

12250102

ปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี เขต 1

037-211071

48

02941201

แม่ลานวิทยา แม่ลาน

ปัตตานี เขต 2

073356382

49

06140701

บางปะหัน บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา เขต

035 - 381630

50

06141301

บางซ้ายวิทยา บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา เขต

0-35375108

51

08560201

จุนวิทยาคม จุน

พะเยา เขต 2

0-5445-9238

52

04820101

ดีบุกพังงาวิทยายน เมืองพังงา

พังงา เขต 1

076-412065

53

03930501

ควนขนุน ควนขนุน

พัทลุง เขต 1

0-7468-1773

54

07660801

เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ

พิจิตร เขต 2

056-649077

55

07650104

เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เมือง

พิษณุโลก เขต 1

0-5525-8861

56

05760104

วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี เขต 1

0 3242 5383

57

07670303

ผาเมืองวิทยาคม หล่มสัก

เพชรบูรณ์ เขต 2

(056)-701560

58

25500491

วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัย

แพร่ เขต 2

054 613377

59

04830301

เมืองถลาง ถลาง

ภูเก็ต เขต 1

0 7662 1142

60

10440701

นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก

มหาสารคาม เขต 2

0-4377-9225

61

10490201

คำสร้อยพิทยาสรรค์ นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร เขต

62

08580301

ปายวิทยาคาร ปาย

แม่ฮ่องสอน เขต 1

0-5369-9216

63

08580601

สบเมยวิทยาคม สบเมย

แม่ฮ่องสอน เขต 2

0-5361-8106

64

10350801

เลิงนกทา เลิงนกทา

ยโสธร เขต 2

045-781116

65

25500532

สตรียะลา เมืองยะลา

ยะลา เขต 1

073212965

66

10450401

จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด เขต 1

043-561148-9

67

10450901

หนองพอกวิทยา หนองพอก

ร้อยเอ็ด เขต 3

043-579174

68

04850102

สตรีระนอง เมืองระนอง

ระนอง เขต 1

0-7781-1484

69

12210501

บ้านค่าย บ้านค่าย

ระยอง เขต 1

70

05700503

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม บ้านโป่ง

ราชบุรี เขต 2

032-291252

71

25500582

ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง

ลพบุรี เขต 1

036-481206

72

08520601

แจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม

ลำปาง เขต 3

054271399

73

08510301

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง

ลำพูน เขต 2

0-5359-1335

74

09420701

ภูเรือวิทยา ภูเรือ

เลย เขต 3

tel 042-899088 fax 042899088

75

11330301

กันทรารมณ์ กันทรารมย์

ศรีสะเกษ เขต 1

045-651143

76

11331901

เบญจลักษ์พิทยา เบญจลักษ์

ศรีสะเกษ เขต 4

045605041

77

09470103

สกลนครพัฒนศึกษา เมืองสกลนคร

สกลนคร เขต 1

0-4272-8195

78

09470601

มัธยมวาริชภูมิ วาริชภูมิ

สกลนคร เขต 2

042-781190

79

03900501

เทพา เทพา

สงขลา เขต 3

0 74 376010

80

03901501

สงขลาวิทยาคม สิงหนคร

สงขลา เขต 1

074 331454

81

02910401

ท่าแพผดุงวิทย์ ท่าแพ

สตูล เขต 1

๐๗๔๗๘๗๒๘๑

82

01110304

บางแก้วประชาสรรค์ บางพลี

สมุทรปราการ เขต 2

02 7102005

83

05750301

อัมพวันวิทยาลัย อัมพวา

สมุทรสงคราม เขต 1

034751372

84

01740301

วัดธรรมจริยาภิรมย์ บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร เขต 1

034-481468

85

12270401

วังน้ำเย็นวิทยาคม วังน้ำเย็น

สระแก้ว เขต 1

037-251429

86

06190601

บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" บ้านหมอ

สระบุรี เขต 1

0-3620-1191

87

06170501

ท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง

สิงห์บุรี เขต 1

0 3659 5017

88

07640301

คีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ

สุโขทัย เขต 1

0-5569-5022

89

05720501

ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี เขต 1

035581050

90

03840701

ท่าชนะ ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี เขต 2

077381087

91

25500751

สุราษฎร์ธานี 2 เมือง

สุราษฎร์ธานี เขต 1

0-7735-5351-4

92

11320801

สนมวิทยาคาร สนม

สุรินทร์ เขต 2

044-589043

93

11320401

จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ

สุรินทร์ เขต 1

0-4453-3095

94

09430301

บึงกาฬ บึงกาฬ

หนองคาย เขต 3

0-4249-1188

95

09430601

โซ่พิสัยพิทยาคม โซ่พิสัย

หนองคาย เขต 2

042-485044

96

09390401

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู เขต 1

0-4235-4079

97

06150601

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง เขต

0-3563-1206

98

10370601

หัวตะพานวิทยาคม หัวตะพาน

อำนาจเจริญ เขต

045-520116

99

09410301

หนองวัวซอพิทยาคม หนองวัวซอ

อุดรธานี เขต 1

0-4229-8660

100

09410601

หนองหานวิทยา หนองหาน

อุดรธานี เขต 3

0-4226-1184-5

101

07530301

ท่าปลาประชาอุทิศ ท่าปลา

อุตรดิตถ์ เขต 2

0-5549-9109

102

06610103

พุทธมงคลวิทยา เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี เขต 1

056511855

103

10340301

โขงเจียมวิทยาคม โขงเจียม

อุบลราชธานี เขต 3

045-351005

104

10342101

โพธิ์ไทรพิทยาคาร โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี เขต 2

0-4549-6030

105

25500864

ศรีปทุมพิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี เขต 1

045-314709

[ กลับไปหน้าแรก ]