ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

  

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Lab Schools
ระบบสืบค้นข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในฝันทั่วประเทศ


1. เลือกเงื่อนไขจาก Checkbox      2. ระบุ Key Word        3. Search
 

  ค้นจากชื่อโรงเรียน
  ค้นจากชื่อ หรือ นามสกุล ผู้บริหาร
  ค้นจากรหัสโรงเรียน
  ค้นโรงเรียนในจังหวัด
  ค้นโรงเรียนในอำเภอ
  ค้นโรงเรียนในตำบล
ระบุ Key Word ตามเงื่อนไขซ้ายมือ

scientific_01.jpg

เงื่อนไขอื่น ๆ


1. ข้อความเงื่อนไข โดยระบุ Key Word    2.เลือกเงื่อนไขที่ 2    3. Search
 


  ค้นโรงเรียนในจังหวัด
  เขตพื้นที่


  ค้นโรงเรียนในจังหวัด
        รุ่นที่ 


  ค้นจากศูนย์การเรียน/โครงการ