ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

ตรวจสอบผลการรายงาน

 

ท่านสามารถคลิกที่แท่งกราฟ  ตัวเลข หรือข้อความด้านล่างแท่งกราฟ
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ข้อมูลการติดตั้งเครือข่าย Internet

2166
ติดตั้งแล้ว
35
กำลังดำเนินการ
89
ยังไม่ได้ติดตั้ง
254
ยังไม่ได้รายงาน


ข้อมูลสภาพการใช้งาน Internet (เฉพาะที่ติดตั้งแล้ว)

657
ใช้งานได้ดีมาก
1359
ใช้งานได้ปานกลาง
156
ใช้งานได้ไม่ดี
57
ใช้งานไม่ได้เลย
315
ยังไม่ได้รายงาน


ข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน

110
ใช้ PostNuke
1279
ใช้โปรแกรมอื่น
845
ใช้เว็บไซต์เดิมของโรงเรียน
310
ยังไม่ได้รายงาน