ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

ตรวจสอบผลการรายงาน

 

ท่านสามารถคลิกที่แท่งกราฟ  ตัวเลข หรือข้อความด้านล่างแท่งกราฟ
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ข้อมูลการติดตั้งเครือข่าย Internet

2163
ติดตั้งแล้ว
36
กำลังดำเนินการ
96
ยังไม่ได้ติดตั้ง
250
ยังไม่ได้รายงาน


ข้อมูลสภาพการใช้งาน Internet (เฉพาะที่ติดตั้งแล้ว)

666
ใช้งานได้ดีมาก
1352
ใช้งานได้ปานกลาง
148
ใช้งานได้ไม่ดี
59
ใช้งานไม่ได้เลย
320
ยังไม่ได้รายงาน


ข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน

113
ใช้ PostNuke
1275
ใช้โปรแกรมอื่น
852
ใช้เว็บไซต์เดิมของโรงเรียน
305
ยังไม่ได้รายงาน