ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

  

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Labschools.com Report


ค้นข้อมูลโรงเรียน=>
Click

ระบบรายงานข้อมูลโรงเรียนในโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนสามารถดำเนินการรายงานข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2549
โรงเรียนที่ Update ข้อมูลเป็นปัจจุบัน แล้ว => Click
โรงเรียนที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน => Click

 

 

กรอกข้อมูลใหม่

แก้ไข / ลบ


Home