ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

No title

การเรียนรู้และการพัฒนา  ด้านครูและผู้บริหารมืออาชีพ

4.2 ครูดีเด่น 
 

เลือกข้อมูลตามกลุ่มสาระ : 

ระบุโรงเรียน : 

 

  

จำนวนข้อมูลที่มีอยู่  0 Record

ที่

โรงเรียน

ชื่อ นามสกุล

กลุ่มสาระ

ปีที่ได้รับ

ระดับ
 

[ Home ] [รายการสารสนเทศ ]