ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

2.2 จำนวนหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

4.10  ความคุ้มค่าด้านทรัพยากรบุคคล

บุคลากรที่จ้างสอนในปีงบประมาณ 2546-2549

จำนวนข้อมูลที่มีอยู่  2417โรงเรียน  ดูรายชื่อโรงเรียนที่มีข้อมูล => click

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

E

2546

2547

2548

2549


A = ครูอัตราจ้างชั่วคราว

B = ครูพนักงานราชการ

C = พนักงานของรัฐ

D = ครูชาวต่างประเทศ

E = ครูภูมิปัญญา

F = วิทยากรท้องถิ่น

สรุปจำนวนบุคลากรที่จ้างสอนรายปี

 ประเภท

2546

2547

2548

2549

   ครูอัตราจ้างชั่วคราว :A

1213

552

643

2560

ครูพนักงานราชการ :B

935

251

314

2325

พนักงานของรัฐ :C

1237

502

483

3095

ครูชาวต่างประเทศ :D

190

32

59

385

ครูภูมิปัญญา :E

127

29

44

276

วิทยากรท้องถิ่น :F

252

85

98

591

[รายละเอียดเพิ่มเติม ] [รายการสารสนเทศ ][ Home ]