ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

2.2 จำนวนหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

2.2  จำนวนหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
จำนวนข้อมูลที่มีอยู่  1540 โรงเรียน  

ป.1
 

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6.

[รายละเอียดเพิ่มเติม ] [รายการสารสนเทศ ][ Home ]