ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

  

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Lab Schools


ร่วมแสดงความคิดเห็นกรณีงานวิจัยโครงการโรงเรียนในฝัน


ระบบสืบค้นข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในฝันทั่วประเทศ

1. เลือกเงื่อนไขจาก Checkbox      2. ระบุ Key Word        3. Search

  ค้นจากชื่อโรงเรียน
  ค้นจากชื่อ หรือ นามสกุล ผู้บริหาร
  ค้นจากรหัสโรงเรียน
  ค้นโรงเรียนในจังหวัด
  ค้นโรงเรียนในอำเภอ
  ค้นโรงเรียนในตำบล
ระบุ Key Word ตามเงื่อนไขซ้ายมือ

scientific_01.jpg

แบบรายงานออนไลน์
ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน =>
Click