ศูนย์ข้อมูล โรงเรีียนในฝัน   โรงเรียนดี ใกล้บ้าน

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

    มีข้อสงสัยการกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ฯ ติดต่อ คุณวฐานิตา นพฤทธิ์ 0891522167
พลิกระบบการศึกษา
หยุดวงจรความยากจน